Over Zorgboerderij de Ferbining

Familiebedrijf Zorgboerderij de Ferbining is in 2012 gestart met een kleine groep deelnemers. In de loop der jaren is er veel veranderd. Zo hebben we sinds 2016 een geitenmelkveebedrijf. Naast de geiten zijn er ook paarden en een Old English Bulldog kennel.

Zorgboerderij de Ferbining biedt dagbesteding van maandag tot vrijdag aan maximaal 10 deelnemers per dag. Wij zijn kleinschalig zodat we de kwaliteit van zorg en daarbij onze visie niet uit het oog verliezen.

Naast de dagbesteding worden er ook cursussen geboden aan de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan een cursus bosmaaien, kettingzaag maar ook Bedrijfshulpverlening (BHV).

Zorgboerderij de Ferbining staat in het Friese dorp Wjelsryp en biedt dagbesteding in de gemeente Waadhoeke en Leeuwarden. In overleg kan het verzorgingsgebied worden uitgebreid. De boerderij is omgeven door weiland en daardoor prikkelarm.
De zorgboerderij is zelfstandig, zowel zorg in nature als cliënten met een PGB zijn welkom.

Missie

Zorgboerderij de Ferbining staat voor een veilige haven waarin de deelnemer (c.q. cliënt) centraal staat. Bij Zorgboerderij de Ferbining kijken we naar wat de deelnemer kan, eventueel werkervaring en waar de interesses liggen. Op die manier bieden we activiteiten aan die passen bij de deelnemer op die manier blijft de motivatie en werkplezier hoog. We bieden dagbesteding aan verschillende doelgroepen en geloven dan ook dat hier de kracht ligt om elkaar te verbinden ‘’de Ferbining’’.

Visie

Zorgboerderij de Ferbining is kleinschalig die zich richt op het bieden van een zinvolle dagbesteding aan (jong)volwassenen die geen of nauwelijks perspectief hebben op de arbeidsmarkt. Wij werken met zorg op maat en een ‘’je mag er zijn mentaliteit’’. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt en op die manier zich veilig en prettig voelt. Van iedereen is een dossier aanwezig en is er contact met ouders, persoonlijk begeleider etc.